Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji #NaPomocNiosącymPomoc spółka Hello Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686920, NIP: 8971842378, o kapitale zakładowym w wysokości 1.550.000 złotych.

 

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy w wyniku m.in.:

 1.  wypełnienia oraz przesłania do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub doręczenia nam w wersji papierowej na adres naszej siedziby, deklaracji darowizny, której wzór znajduje się na stronie http://www.napomocniosacympomoc.pl/,

 2. kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie, osobiście w naszej siedzibie lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://www.napomocniosacympomoc.pl/,

 3. zapisania się na Newsletter.

 

4. Zgodnie z jakimi zasadami przetwarzane będą Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będziemy je przetwarzać. Zebrane dane uaktualniamy w razie potrzeby. Przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

5. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać celem realizacji umowy darowizny zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia osobnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  Administrator  będzie przetwarzać dane osobowe takie jak:  imię, nazwisko, pełniona funkcja, wizerunek celem poinformowania o dokonanej na rzecz Akcji #NaPomocNiosącymPomoc wpłacie na stronie internetowej na www.napomocniosacympomoc.pl oraz w innych kanałach social media. Na podstawie zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy również przetwarzać Twoje dane (podane np. w formularzu kontaktowym zamieszczonym na www.napomocniosacympomoc.pl)  w celu kontaktu z Tobą.  Twoja zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) stanowić będzie również podstawę do przetwarzania danych w celu wysyłania na Twój adres e-mail bieżących informacji dot. Akcji #NaPomocNiosącymPomoc (Newsletter). Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ujawnione w deklaracji wpłaty m.in. w celu tworzenia zestawień oraz raportów dotyczących Akcji  #NaPomocNiosącymPomoc. 

6. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj.:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom podatkowym, sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

 2. dostawcom usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej,

 3. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne),

 4.  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, takim jak usługi prawne oraz księgowe,

 5. opinii publicznej – w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych darczyńcy. 

 

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres trwania Akcji oraz do upływu terminów przedawnienia dla złożenia oficjalnych roszczeń przeciwko Administratorowi Danych związanych z Akcją. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres Akcji oraz prowadzenia działań rozliczeniowych i marketingowych związanych z Akcją, jednak nie dłużej niż do cofnięcia przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                                                                 

Dane osobowe, do których przechowywania zobowiązują nas określone przepisy prawa, będą przechowywane co najmniej przez okres ustawowego okresu przechowywania.

 

 Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

8. Jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały  przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:  adres e-mail: biuro@hello-poland.pl.

 

9. Pliki cookies

Serwis http://www.napomocniosacympomoc.pl/ korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika Serwisu i dostosowywać wyświetlenie witryny do indywidualnych preferencji. Zawierają one najczęściej nazwę strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz własny identyfikator.

Serwis używa wyłącznie plików cookies sesyjnych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy, istnieją tylko do momentu zamknięcia strony internetowej lub sesji przeglądarki. Służą one zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania witryny tj.: – dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; – tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Każdy Użytkownik Serwisu może samodzielnie określić warunki zarządzania plikami cookies. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie wyraża na to zgody, powinien w tym celu skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Niedokonanie przedmiotowych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies.

Ograniczenie lub całkowite zablokowanie plików cookies może wiązać się z utrudnieniami lub brakiem działania niektórych funkcji Serwisu.

Organizator akcji

Hello Poland Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

NIP: 8971842378, KRS: 686920

Kapitał zakładowy: 1 550 000 zł

Napisz, zajrzyj, zaklikaj

 • fb-b
 • insta-b
 • in-b
 • twit-b
 • mail-1
 • fb
 • insta
 • li
 • twit
button-4.jpg