#NaPomocNiosącymPomoc
Pomoc dla Szpitali

Zapraszamy do wspierania akcji prowadzonych

indywidualnie przez wrocławskie szpitale.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące każdej ze zbiórek oraz przeznaczenia zebranych środków, a także numery kont bankowych, należących do poszczególnych placówek.

Darowizny pieniężne można przekazywać na numer rachunku bankowego należącego

do Szpitala:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we  Wrocławiu

07 1930 1376 2200 0900 9783 0019
z dopiskiem: „darowizna na rzecz walki z epidemią koronawirusa”
 

Środki zgromadzone na tym końce będą przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup wyposażenia placówki w zestawy odczynników, umożliwiające przeprowadzenie testów molekularnych na obecność SARS-CoV-2

Kontakt ze Szpitalem: 

e-mail: acholewinska@szpital.wroc.pl 

 
 

Darowizny pieniężne można przekazywać na numer rachunku bankowego należącego

do Szpitala:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: Sprzęt COVID-19 dla 4WSK

 

Środki zgromadzone na tym końce będą przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup respiratora, a następnie na środki ochrony indywidualnej:

• okulary ochronne typu gogle,

• przyłbice,

• rękawice ochronne –jednorazowe,

• maski chirurgiczne, maski ochronne, maski z filtrem FFP2 , maski z filtrem FFP3,

• odzież ochronna: fartuchy, kombinezony,

• płyny do dezynfekcji rąk

Kontakt ze Szpitalem: 
tel.: 261 660 141, 261 660 779, 

e-mail: mkaluska@4wsk.pl

Darowizny pieniężne można przekazywać na numer rachunku bankowego należącego

do Szpitala:
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

PKO BP S.A. I O/Wrocław
76 10 20 5226 0000 6502 0018 9167
z dopiskiem: COVID-19

Środki zgromadzone na tym koncie będą przeznaczone na bieżące potrzeby Szpitala związane z walką z epidemią kornawirusa.

Więcej informacji na:
www.wssk.wroc.pl

 

Organizator akcji

Hello Poland Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

NIP: 8971842378, KRS: 686920

Kapitał zakładowy: 1 550 000 zł

Napisz, zajrzyj, zaklikaj

  • fb-b
  • insta-b
  • in-b
  • twit-b
  • mail-1
  • fb
  • insta
  • li
  • twit
button-4.jpg